• Avancerade material
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Bioekonomiriksdagen 2023

Bioekonomiriksdagen tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige. Målet med riksdagen är att måla upp en vision för hur den skogliga bioekonomin kan bidra till regional hållbar utveckling 2035 med norra Sverige som modell och inspiration.