• Avfall och återvinning
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Sverige

Arena Bränsle

Fjärrvärmen är ryggraden i den hållbara staden och står för mer än hälften av Sveriges uppvärmning och tappvarmvatten. Tillgången till fjärrvärme är därmed av stor betydelse för hela samhället. Men hur påverkas fjärrvärmens tillgång till bränslen av det aktuella världspolitiska läget? Det och mycket mer diskuterar vi på Arena Bränsle.