• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Sweden Innovation Days

Sweden Innovation Days, 21–23 mars 2023, en digital kostnadsfri konferens där vi vill visa upp Sverige som innovationsland är tillbaka för tredje året med rubriken ”Let’s enable innovation that makes a difference”! Denna gång har vi fokus på hur vi kan möjliggöra innovation som har en betydande inverkan på samhälle, miljö och ekonomi.