• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Hello Tomorrow Investor day

The Investor Day is made for VCs, CVCs, BAs and other investors looking to invest in early-stage Deep Tech startups. A day dedicated to 1-to-1 meetings with 300 deep tech startups and 150 of the world's best VCs and CVCs. Find your perfect matches and set up your meetings.