• Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Sverige

SamspEL Arena: Framtidens elbehov

Under dagen kommer vi att få lyssna på hur olika aktörer i Skåne arbetar med att hantera effektsituationen till följd av elektrifieringen och vi kommer även att få insikter om vätgasens potential som långtidslager i kombination med gasturbiner, hur vi når vätgastankstationers fulla potential, användning inom industrin och potential inom sjöfart.