• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Klimatkrav till rimlig kostnad ROT – slutseminarium

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta, Kommuninvest samt en rad fastighetsägare, byggentreprenörer och miljökonsulter tagit fram en vägledning för hur man kan ställa upphandlingskrav kopplat till klimatpåverkan från byggnation. På detta webbinarium presenteras den uppdaterade vägledningen och några av projektets deltagare delar med sig av sina erfarenheter.