• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Nordamerika

Kanada, din nästa marknad?

Ta del av vad den kanadensiska affärskulturen har att erbjuda. Vad efterfrågas i Kanada? Vilka gemensamma nämnare kan vi se mellan Sverige och Kanada, och vad krävs för att handel mellan oss ska öka? Lyssna och få tips på hur du kan se Kanada som ny handelspartner för morgondagen.