• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Förnybar energi
  • Sverige

Energieffektiv sjukvård

Vill du vara med och utveckla Sveriges nya exportindustri? Nu görs en svensk kraftsamling kring energieffektiv sjukvård, med möjlighet att skapa vårt nästa stora exportområde. Till detta första möte bjuder vi därför in dig som arbetar med energistrategi vid sjukhus och region, innovation, finansiering, testbäddar, innovationsupphandling, företag med nyskapande energiteknik och exportfrämjande verksamheter.