• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Cirkulär framtid

Vad sker inom materialutveckling, byggande, tjänstesektorn? Hur kan olika aktörer och branscher arbeta mer tillsammans för ökad cirkularitet? Vilken roll ska din verksamhet ta i omställningen? Hänger lagstiftningen med?