• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

BioInnovativa affärer

BioInnovation bjuder nu in till en serie seminarier med tips om stöd och utlysningar för SMF som vill påbörja en omställning. Under seminariet den 19 oktober får du mera information om den nya nationella satsningen Omställningslyftet, om BioLyftet där företag får ökad kunskap om biobaserade och återvunna material, samt om ett flertal aktuella utlysningar.