• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Sverigefinal Venture Cup 2022

Det är 15 bolag som vunnit Venture Cups priser på Regionfinalerna och som på Sverigefinalen tävlar om priserna Best Traction, Beyond Academic, Game Changer, Impact Maker samt det ärofyllda priset Startup of the Year. Under kvällen har du möjlighet att påverka vilket bolag du tycker ska vinna Publikens Pris.