• Transporter
  • Sverige

Temadag Laddstationer: Regelverk och konsumentskydd

Antal aktörer som ser potentialen och satsar på laddstationer ökar. Men utbyggnaden av laddstationer medför många utmaningar. Vad innebär de nya regelverken, hur påverkas konsumentskyddet och hur ska cybersäkerhet hanteras? Missa inte möjligheten att ta del av den senaste forskningen och lyssna på experter inom området.