• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Cleantech Meetup Örnsköldsvik

Cleantech Meetup ­­­är mötesplatsen för aktörer inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i regionen. Det blir en eftermiddag med mingel och nätverkandesom varvas med intressanta presentationer och diskussioner kring temat Hållbara industriområden och talangattraktion.