• Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Smart City Expo World Congress

Held in Barcelona since 2011, Smart City Expo World Congress (SCEWC) is the international leading event for cities. Our mission is to empower cities and collectivize urban innovation across the globe. Through promoting social innovation, establishing partnerships and identifying business opportunities, the event is dedicated to creating a better future for cities and their citizens.