• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Norden

Innoasis opening party

Together with Smedvig, Nordic Edge is rehabilitating the old petroleum directorate to create an oasis of innovation, inspiration and interaction. The building will be ready in October 2022, and we will of course celebrate with a grand opening party on Thursday 27th October 2022.