• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

KVP-dagen 2022​

På Svenska kyl- och värmepumpdagen erbjuds intressanta föredrag med syfte att belysa viktiga frågor och ämnen inom branschen. Allt från nya tekniska lösningar, bättre lönsamhet i affärer till frågor om hållbarhet.