• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Hur kan vi riva nationella hinder som står i vägen för regionala hållbarhetsframgångar?

Våra företag regionalt driver på hållbarhetsarbetet men stöter ofta på hinder i form av lagar, regler eller myndighetsutövning som inte är anpassade efter företagens utveckling. Hur kan vi arbeta runt det? Under seminariet i Almedalen får vi möta företagare som arbetar hårt när det kommer till hållbarhetsfrågan likväl som politiker och representanter från myndigheter.