• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Workshop towards a PFASfree and circular industry

POPFREE Industry invites you to participate in a 2-day workshop, to discuss the prerequisites, obstacles, and opportunities for a potential phase-out of PFAS chemicals in products and processes, relevant for industrial and commercial businesses in Sweden.