• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Asien

World Cities Summit 2022

Join global, business and thought leaders worldwide in person as they share best practices and ideas for cities to emerge more liveable, sustainable and resilient, from prolonged and unpredictable disruptions. This year, the Summit centres around the theme Liveable and Sustainable Cities: Emerging Stronger.