• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Informationsmöte om att delta i Sweden Innovation Days

Vill du bidra med arrangemang under Sweden Innovation Days 21–23 mars 2023? Välkommen till ett digitalt informationsmöte då Vinnova tillsmmans med partners kommer att berätta mer om vad ett arrangemang under Sweden Innovation Days innebär.