• Resurser och miljö
  • Sverige

Informationsmöte: Ett nytt recept för matsystemet – Mobilisering

Informationsmöte och frågestund om Vinnovas utlysning som riktar sig till dig som vill åstadkomma en transformation inom matsystemet. Vinnova söker aktörer som gör ett verkligt åtagande och som vill driva en förändring genom ökad samverkan och samskapande mellan olika sektorer inom livsmedelsområdet.