• Transporter
  • Sverige

Vätgastankstationer: Nya affärsmodeller utvärderar potential och nytta

Hur optimerar och maximerar man den ekonomiska potentialen hos en vätgastankstation? Vilken nätnytta genererar den och hur kan man använda tankstationens restnyttor? Nyttan står i fokus på slutkonferensen för projektet, Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller.