• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Life – EU:s miljöfond för klimat och miljö

Ta chansen att lära dig mer om Life – EU:s miljöfond för klimat och miljö! Det finns ett stort behov av nya idéer och lösningar när det gäller klimat- och miljöfrågor. Vilka möjligheter finns i 2022 års utlysning? Vilka projekt passar att söka inom LIFE-programmet?