• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Innovationsledning: Förbättrat samarbete mellan startups/storföretag

Delta i en dialog om innovationsledning och hur stora företag kan vässa sina samarbeten med startups i Danmark, Sverige och vice versa.