• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Upstream Rotterdam 2022

In 2022 the Rotterdam Metropolitan area will again transform into the place where startups, scale-ups, investors, bold corporates, policy makers and students come together to make a positive impact in the world.