• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Vatten och avlopp
  • Europa

IFAT - 2022

Internationell mässa för avfallshantering, återvinning, råvarustyrning, vatten och avlopp. Registrering av utställare har öppnat.