• Förnybar energi
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Sjöfartens energiomställning – vad, hur och när?

Den internationella sjöfarten kallas ofta för världshandelns blodomlopp. Men den är också till 99 procent beroende av fossil energi för sin framdrift och står för cirka 3 procent av de globala växthusgasutsläppen. Det här kräver en förändring men vilka bränslen ska sjöfarten använda? Lyssna på två ledande experter som delar med sig kunskap om vad som behövs för sjöfartens omställning till ren energi och nollutsläpp.