• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Intressentdialog om Cirkulärt träbyggande, 1:a tillfället

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder tillsammans med Sweco in till en digital dialog om Cirkulärt träbyggande. Mötet består av två delar med fokus på trendspaning och dialog. Under mötet kommer vi berätta om Områdesanalysen Cirkulärt Träbyggande och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande.