• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Connect2Capital 2022

Whether you are looking for your next investment or to take part in a premium networking event, Connect2Capital is the event for you. You will have the opportunity to book meetings with many companies, start-ups, entrepreneurs and fellow investors.