• Avfall och återvinning
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Cirkulära system – överskottsenergi till livsmedelsproduktion

Tillsammans med Vreta Kluster så arrangerar Cleantech Östergötland och Energikontoret Östergötland ett kunskapsseminarium kring företag och industrier som har överskottsvärme eller energi som skulle kunna nyttjas mer effektivt till växthusodling, fiskodling eller annan livsmedelsproduktion.