• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Bio360 Expo

The singular purpose of Bio360 Expo is to serve the global effort to preserve our planet by accelerating the biotransition. It is an international place of meeting for people and organisations who share a dedication to this mission and who have or wish to nail their colours to the biotransition mast.