• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Massor av möjligheter med schaktmassor, del 3

Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren ordnar en kunskapshöjande seminarieserie i tre delar. I del tre görs en kort återblick från de tidigare webbinarierna. Länsstyrelsen i Östergötland undersöker intresset och inhämtar förslag på innehåll i ett regionalt nätverk för masshanteringsfrågor. Som sista programpunkt kommer Norrköpings kommun att låta branschaktörer ta del av och tycka till om de kommunövergripande målen och handlingsplanen för hållbar masshantering.