• Förnybar energi
  • Sverige

Havsbaserad vindkraft – en nyckel till industrins omställning

Behovet av grön el ökar dramatiskt när svensk industri nu ställer om till fossilfrihet. Hur stort kommer elbehovet att vara de närmsta decennierna? Och hur mycket av elen kan den havsbaserade vindkraften producera? Det är frågor som analysföretaget Thema studerat på uppdrag av Svensk Vindenergi. Välkommen till ett frukostseminarium där slutsatserna presenteras och diskuteras med företrädare för industrin och politiska partier.