• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Asien

Sweden Innovation Days

Missa inte evenemanget som äger rum 17 till 20 januari 2022, under världsutställningen i Dubai. Sweden Innovation Days syftar till att stötta export- och investeringsfrämjande av svenska företag och innovationer. Programmet under dessa dagar tar fokus på innovationer och idéer som förbättrar världen och kan bidra till att nå Agenda 2030:s globala mål.