• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Bioekonomiriksdagen 2021

På Bioekonomiriksdagen lär du dig mer om hur vi kan göra för att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi visar också att denna omställning öppnar upp nya affärsmöjligheter för entreprenörer och företagare.