• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Klimatforum 2021

Klimatforum fokuserar på de lösningar, människor och initiativ som genom att gå steget före gör en samhällsomställning möjlig.