• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

DI Energi: Systemet! Omställningen! Affärerna!

Dagens industri samlar energisektorns absoluta toppspelare för en heldag med debatt, presentationer och nätverkande. Under dagen bjuds på senaste nytt kring energisystemets framtida utformning, utvecklingen av det politiska ramverket, megatrenderna globalt och regionalt och inte minst branschledarnas visioner och strategier kring hållbar utveckling av affärsmodeller och teknologi.