• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Den cirkulära textilåtervinningen – så kan den förverkligas!

Detta webbinarium presenterar möjligheter och utmaningar för textilåtervinningen i Sverige. Vi får bland annat höra ledande forskare och branschföreträdare berätta om innovativa lösningar, men också vilka gemensamma problem som måste lösas för att nå ända fram.