• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Sverige

Smart integration av förnybart – så bygger vi ett elsystem med en hög andel variabel elproduktion!

På det här digitala frukostseminariet kommer vi att gå igenom vilka olika strategier som finns för att hantera större mängder variabel förnybar produktion i systemet och få ta del av några spännande projekt som testat olika tekniker.