• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Sverige

Flexibilitet för smart förnybart – så kan användarsidan bidra till att balansera elsystemet!

På det här digitala kunskapsseminariet går vi igenom hur olika verksamheter och sektorer, såsom hushållen, elbilarna och industrin, kan bidra till stabiliteten i elsystemet genom så kallad användarflexibilitet.