• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Finalistfrukost för E-prize

Den 8 oktober har du chansen att möta de 9 finalisterna till E-Prize 2021 på ett intressant frukostwebbinarium.