• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Asien

World Expo Dubai

World Expo 2020 äger rum i Dubai 1 oktober 2021 till 31 mars 2022 under temat "Connecting Minds – Creating the Future".