• Byggnader och infrastruktur
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Kraftvärmeforum

Vi bjuds på en politisk genomgång av vad som händer på den nationella arenan som berör kraftvärmen, men också vad som står högst på den digra EU-agendan. Det är mycket att hålla koll på de kommande åren, men inte bara från politiken utan från samhället i stort – för nu har omställningen mot fossilfritt kommit igång på allvar i andra sektorer, med kraftigt ökade elbehov som följd.