• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Ecosummit Berlin

We’re super happy to give the green light for Ecosummit Berlin 8-9 September 2021. The physical Ecosummit Berlin 2021 is confirmed to take place as an invitation-only event with private ticket sales for a limited number of 200 in-person participants (including event staff) focusing on sponsors, startups and active investors.