• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

European Smart City 2021

Are you looking for innovative SMEs for co-development? Are you an SME offering an innovative solution?
Come and meet your future partner and share new visions during the European Smart City 2021.