• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Asien

Energy Efficient Cities, Buildings and Industries in China

This workshop examines the government’s ambitions and plans of CO2 reductions and particularly the role of increased energy efficiency. What does this historic transition mean for Danish business promoting their green and energy efficient solutions in the Chinese market?