• Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Massor av möjligheter med schaktmassor?

Detta webbinarium är startpunkten i en serie om tre seminarietillfällen under 2021, då Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren, på olika vis vill bidra i samtalet om hur vi kan öka nyttjandegraden i användningen av schaktmassor som uppstår i vårt län. Seminarieserien tar avstamp i dagens lagkrav och de möjligheter som de kan ge för en mer cirkulär hantering av schaktmassor.