• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Lansering av Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket bjuder in till webbinarium för att berätta om färdplanen för en hållbar plastanvändning – om målbilden, om de skiften som behövs och om utvecklingsområden för fortsatt arbete och om möjligheter att agera.