• Förnybar energi
  • Sverige

Utbildning: Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Du får lära dig: Hur en en solelpark är uppbyggd och fungerar, vilka de viktigaste skillnaderna är mellan konventionell solel på tak och solelparker, hur affärsmodeller och kunderbjudanden ser ut, hur regelverken ser ut, hur du räknar på ekonomin, med mera.