• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Byggnader som komponent i framtidens energisystem

I projektet FUTURE har regioner, energibolag, akademi och teknikleverantörer samverkat för att identifiera, analysera och testa smarta energilösningar i komplexa byggnader i sjukhusmiljö på Bornholm och i Malmö. Vi redovisar resultat, metoder och insikter för framtiden.